Kim jest Notariusz i co możesz załatwić u notariusza.

Notariusz, niejednokrotnie zwany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – jest to mianowany przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Rejent za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Wysokość tej opłaty jest ustalana […]